Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Zelená nafta

Zelená nafta je neoficiální, ale obecně užívané označení pro naftu, u níž mají zemědělci nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů.

Problematiku uplatnění vrácení daně z minerální olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Náležitosti vedení evidencí o nákupu a spotřebě minerálních olejů potom upravuje prováděcí vyhláška č. 48/2008 Sb.

Daňové zvýhodnění nafty pro zemědělce pravděpodobně skončí v roce 2014, kdy začíná nové dotační programovací období Evropské unie. Od 1. ledna 2013 byl zaveden přechodný mechanismus, díky kterému došlo ke snížení vratky části spotřební daně z tzv. zelené nafty ze 60 % na 40 % a z 85 % na 57 % (u bionafty).

 

Zpracujeme za Vás daňové přiznání pro uplatnění nároku na vrácení daně a všechny potřebné evidence.