Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Kontroly

Od 1.1.2009 jsou v České republice prováděny Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Kontroly podmíněnosti se týkají standardů udržování půdy v Dobrém zemědělském a environmentálním stavu (GAEC) a dodržováním Povinných požadavků na hospodaření (SMR). Nedodržení uvedených podmínek může mít za následek krácení nebo dokonce zamítnutí některých podpor.

 

1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela NV 479/2009 SB., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Touto novelou byl zejména rozšířen GAEC 2 a byly zavedeny některé další požadavky na hospodaření (SMR).

 

Pomůžeme Vám s orientací v systému kontrol podmíněnosti, vypracujeme seznam doporučení a opatření, která byste měli dodržovat pro bezproblémový průběh kontrol v rámci cross compliance. Upozorníme Vás na nedostatky ve Vašich evidencích, které mohou zapříčinit případné sankce.

 

Nabízíme kontrolu protokolů kontrolních orgánů a jejich analýzu s ohledem na případné sankce. Pokud budou předmětem kontroly některé evidence nebo žádosti, které jsme Vám vypracovali, nabízíme také naši účast v průběhu kontroly.

 

Související články

Ekologie