Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Nitrátová směrnice

Od 1. srpna 2012 je účinné nové nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Tímto nařízením je vyhlášen už 3. akční program, jehož prostřednictvím je do českého právního řádu implementována směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice). Uvedené nařízení vlády vymezuje zranitelné oblasti dusíkem (ZOD) a zároveň v nich upravuje podmínky hospodaření.

Omezení plynoucí z nitrátové směrnice patří mezi Povinné požadavky na hospodaření (SMR), které jsou předmětem kontrol v rámci Cross compliance. Žadatelé, kteří pobírají podpory v rámci agroenvironmentálních opatření dle NV č. 79/2007 Sb., jsou povinni dodržovat některá omezení plynoucí z nitrátové směrnice i v případě, že nehospodaří v ZOD.

 

Vypracujeme rozbor požadavků, které plynou z nitrátové směrnice pro Váš podnik, na jehož základě vytvoříme seznam doporučení, jak na vašich pozemcích hospodařit a jak vést potřebné evidence.

 

Související články

Evidence hnojení

Kontroly