Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

LPIS

LPIS (registr půdy dle uživatelských vztahů) je veden na základě § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Slouží jako základní podklad pro vyplácení dotací na zemědělskou půdu. V uvedeném registru je zemědělcům k dispozici mnoho dalších důležitých údajů, které mají vliv na způsob obhospodařování užívané půdy.

 

Pomůžeme Vám se zavedením půdy do LPIS a s provedením veškerých změn týkajících se uvedeného registru tak, abyste dodrželi všechny dotační závazky a abyste mohli v maximální míře využít všech dotačních možností dle Vašich představ.

Nabízíme Vám konzultace k metodice zavádění půdy a provádění změn, školení pro práci v LPIS, analýzu všech omezení, která jsou v registru o Vaší půdě vedena. Na základě této analýzy vypracujeme, i s ohledem na Vámi zvolené dotační tituly, doporučení pro obhospodařování Vaší půdy. Provedeme identifikaci Vašich půdních bloků vzhledem ke katastru nemovitostí a vypracujeme evidenci Vámi vlastněné nebo pronajaté půdy z hlediska jejího obhospodařování jinými zemědělci a z hlediska možnosti jejího přidání do LPIS.