Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Havarijní plán

Povinnost mít zpracovaný havarijní plán vyplývá pro uživatele závadných látek z § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Náležitosti havarijního plánu jsou pak popsány ve vyhlášce č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadými látkami a náležitostech havarijního plánu.

Od 1.1.2013 dále platí povinnost pro provozovatele, kteří vykonávají určitou provozní činnost mít zpracované základní hodnocení rizik ekologické újmy.

 

Pomůžeme Vám posoudit, zda se Vás týká povinnost mít zpracovaný havarijní plán.

Nabízíme Vám vypracování, případně doplnění havarijního plánu a zajistíme jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem.