Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Evidence hnojení

Dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech jsou podnikatelé v zemědělství povinni vést evidenci o hnojivech, statkových hnojivech a o pomocných látkách použitých na zemědělské půdě. Způsob vedení této evidence je stanoven ve vyhlášce č. 274/1998 Sb., o skladování a používání hnojiv. Vedení této evidence je podmínkou obdržení dotací.

Evidenci hnojení je nutno uchovávat nejméně 7 let.

 

Pomůžeme Vám s analýzou omezení, která musíte dodržovat vzhledem k oblasti, ve které hospodaříte a která vyplývají např. z nitrátové směrnice apod. Zkonzultujeme s Vámi možnost umístění hnojišť, použití hnojiv na zemědělské půdě, možnosti hnojení v různých ročních obdobích atd.

Zpracujeme Vám evidence hnojení v elektronické nebo papírové podobě tak, aby splňovala zákonné požadavky a zároveň vyhovovala kontrolním orgánům, vzhledem k tomu, jaké jste si zvolili závazky v rámci dotačních titulů.


Související články

Havarijní plán

Nitrátová směrnice