Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Ekologické zemědělství

Podmínky hospodaření v režimu ekologického zemědělství jsou v České republice upraveny v návaznosti na předpisy Evropské unie zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a vyhláškou č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Dotace na pozemky pro ekologicky hospodařící zemědělce jsou vypláceny dle nařízení vlády 79/2007 Sb. Ekologičtí zemědělci bývají také bodově zvýhodněni při podávání žádostí z Osy I. a III. Programu rozvoje venkova.

 

Pomůžeme zemědělcům s registrací do ekologického zemědělství, stávající ekologicky hospodařící zemědělce připravíme na každoroční kontrolu jimi zvolených soukromých kontrolních subjektů, případně na kontrolu UKZUZ. Poradíme s co nejefektivnějším čerpáním dotací v rámci ekologie.

Nabízíme vedení povinných evidencí vyžadovaných při kontrole, např. karty honů, data z LPIS, evidenci hnojení, evidenci přípravků na ochranu rostlin, evidenci o krmení zvířat a zásobě krmiv apod.