Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Zalesňování zemědělské půdy

Dle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., může i v roce 2013 vlastník, spoluvlastník nebo nájemce půdy požádat o dotaci na zalesňování zemědělské půdy.

Dotace se skládá z těchto tří složek:

  • dotace na založení lesního porostu

  • dotace na péči o lesní porost

  • dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby

Žádost je nutno podat v letošním roce nejpozději do 2.12.2013.

 

Pomůžeme Vám s volbou vhodného pozemku a v případě, že dosud není pozemek veden v LPIS, s jeho zaregistrováním.

Nabízíme Vám konzultace ohledně možnosti zalesnění Vaší půdy, zajistíme potřebné přílohy k podání žádosti.