Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Program rozvoje venkova osa I. a osa III.

V rámci Programu rozvoje venkova ČR bude vyhlášeno 20. kolo příjmu žádostí o dotaci.

 

Podávání žádostí bude probíhat v termínu od 3.3.2014 do 14.3.2014.

 

Vybraná opatření z 20. kola: