Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

PGRLF

 

Od 3.2.2014 do 30.9.2014 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Zemědělec.

V rámci programu je podporován zejména nákup strojů (traktor, sklízecí mlátička, mulčovač, žací stroj, obraceč, shrnovač, lis, postřikovač, krmný vůz, apod.). Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel. V rámci programu je dotována část úroků z úvěru. Procentní sazbu podpory stanoví PGRLF do 30 pracovních dnů, po ukončení přijmu žádostí o podporu. Pokud bude žadatelem mladý zemědělec, bude mu podpora navýšena o 1 %.

 

 

Od 1.3.2014 do 1.10.2014 přijímá PGRLF žádosti o podporu pojištění pro rok 2014.

Podpora se týká úhrady části nákladů vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat. Procentní výše podpory bude stanovena do 31.12.2014. 

 


Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy.

V rámci programu je poskytována dotace části úroků z úvěru na nákup zemědělské půdy. Maximální procentní sazba podpory je 5 %, úrokové zatížení příjemce podpory je minimálně 1 %.

Předpokládaným termínem ukončení příjmu žádostí je vyčerpání finančních prostředků určených na tento program.