Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Národní dotace dle Zásad

Podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství byly schváleny Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotací pro rok 2014.

 

I v letošním roce jsou součástí Zásad často využívané dotační programy:

1.D      podpora včelařství - ukončení přijímání žádosti je do 15.10.2014

8.E      IBR - ukončení přijímání žádostí je do 30.6.2014

 

V roce 2014 nebude realizován dotační program "Podpora odstraňování kadáverů".