Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Jednotná žádost 2013

Dle novely Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění AEO, se mohou o rok prodlužovat stávající závazky agroenvironmentálních opatření (AEO), které končí k 31. prosinci 2013, popřípadě k 31. březnu 2014. Žádost o prodloužení závazků AEO se podává od 15. října do 15. listopadu 2013 na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

 

Nejpozději do 15. května 2013 se na SZIF (dříve AZV) budou podávat žádosti o platby v rámci tzv. jednotné žádosti, žádosti o zařazení do AEO opatření (v letošním roce pouze zatravňování orné půdy) a žádosti o změnu zařazení AEO.

 

Pomůžeme Vám s vygenerováním žádostí tak, abyste mohli žádat o maximum finančních prostředků, na které máte nárok (optimalizace využití kvót pro navyšování zařazené výměry do AEO opatření, co nejefektivnější využití kvót pro nevratku dotace, volba managementu v rámci AEO, apod.).

Zpracujeme veškeré evidence a doklady (evidence hnojení, havarijní plán, evidence přípravků na ochranu rostlin, apod.) nutné k plnění zákonných požadavků pro přiznání dotací.

Ohlídáme za Vás důležité termíny pro podání příloh nutných k pobírání všech plateb, upozorníme Vás na podmínky, které je nutno dodržet pro přiznání dotací a provedeme Vás případnými kontrolami orgánů státní správy.

Nabízíme přípravu žádostí v klidném prostředí, bez zbytečných stresů a dlouhého čekání. Žádost za Vás nejen vygenerujeme, ale zajistíme i její podání.

 

Související články

Evidence hnojení

Nitrátová směrnice